من کیم؟!
بوجود اومدم تا چیکار کنم؟!
تاحالا چه کردم؟!
بهش فکر کردی؟!
من یه دخترم....
یه نوجوون...
خیلی چیزها رو کشف نکردم...
و خیلی راه ها در پیش دارم....
دل تنگم....
دل تنگ حرم....
یاعلی...