#ﺩﺳﺖ ﻫﺎے_ﮔـــــﺮﻡ _ﺧـــــ❤️ـــــﺪﺍ

🌹ﯾڪـــــ ﺭﻭﺯے ،
ﯾڪـــــ ﺟﺎیـــــے ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺑہ ﺟﺎیے ﺑﺮسے ڪہ ﺩﺳﺘﺖ ﺍﺯ ﻫمہ ﺟﺎ
ڪﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ . . .

ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈہ ،
ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ،
ﻫمہ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺩﺳتے ﺑﺴﭙﺎﺭ ﺑہ ﺩﺳﺖ ﻫﺎے
ﮔـــــﺮﻡ ﺧـــــ❤️ـــــﺪﺍ . . .

🌺ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻩ ﻫمہ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ڪہ
بہ ﺻﻼﺣﺖ ﺍﺳﺖ ڪﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﺪ ؛
ﻧہ ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ڪہ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭے . . .

🌼ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤظہ ،
ﺧﺪﺍ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﺎیے ڪہ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺵ
ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭے ڪﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﯿﭽﯿﻨﺪ !

ﻃﻮﺭے ڪہ ڪﺎﺭے ﺟﺰ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺑﺮ ﻧمے ﺁﯾﺪ😊

#تو_میتونے
#خوشبختے_حق_توست
#افکارت_زندگیتو_میسازه
#منتظر_اتفاقاے_خوب_باش
❤️

۲ نظر ۵ لایک

#من _ یک _ دخترم

💠 بســـــم الله ...

#سبڪ‌زندگے‌اسلامے
🌺من_یک_دخترم

🔹دخترها ﺩﻟشان ﻏﯿﺮﺕ مے خواهد ...
ﺍﺯ آﻥ ﻏﯿﺮﺕ ﻫﺎے ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ے ﻣﺤڪﻢ !
ڪﻪ ﻭﻗتے ﻧﮕﺎﻩ ڪسے ﺑﯿﺠﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪ ؛
ﻣﺤڪﻢ ﺗﻮے ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺑﺨﻮﺭﺩ !
ڪﻪ ﻭﻗتے ﺩﺳتے ﺑﯿﺠﺎ ﺩﺭﺍﺯ ﺷﺪ ...
ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺸڪﻨﺪ !

🔺ﺩﻟشان ﻣـــــﺮﺩ مےخوﺍﻫﺪ !
ﺍﺯ  آﻧﻬﺎ ڪﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯿﻤﺶ ﺷـــــﯿﺮ ...
ﺩﻟشان ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ مےخوﺍﻫﺪ ؛
ﺍﺯ آﻧﻬﺎ ڪﻪ میگفتیمش ﻣﺜﻞ ﻋـــــﻘﺎﺏ ...

🔹ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭند ﮔﺎهے ﯾڪ آﻏﻮﺵ ﻣﺤڪﻢ ؛
ﯾڪ ﺳﯿﻨﻪ ے ﺳﺘﺒـــــﺮ ؛
ﯾڪ ﻧﮕﺎه عاﺷﻘﺎﻧـــــﻪ ؛
ﯾڪ ﻗـــ❤️ـــﻠﺐ ﻧﮕﺮﺍﻥ ...
ڪﻨﺎﺭشان ﺑﺎﺷﺪ !

🔺ﺟﺎیے ڪﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﯿﭽڪﺲ ﺑﻪ آنها ﻧﺮﺳﺪ ...
ﺟﺎیے ڪﻪ آنها ﺑﺎﺷند ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ !
ﺟﺎیے ڪﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺗﺮﺱ ﺑﺸﻨﻮند :
 " ﻧـــــﺘﺮﺱ ﻣـــــﻦ ﻫـــــﺴﺘﻢ "
ﻭ ﺍﻏﻮﺷﺶ ﻣﺤڪﻢ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍے او !
ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺭﺍﻣﺶ او ﺑﺎﺷﺪ !

💞ﻏـــــﯿﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭند ...
ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻫﺎے ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍرند ...
آﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﻟـــــﮕﺮﻡ ﻣﯿڪﻨﺪ ...
ڪﻪ ﻫﻨﻮﺯ ڪسے او ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍے ﺧﻮﺩﺵ مےخوﺍﻫﺪ ...
ڪﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍے ڪسے ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨصے اش !

ﺩﻟشان ڪمے ﻭﻓﺎﺩﺍﺭے مےخوﺍهد ...
ﺩﻟشان ڪمے ❣ﻋــــــــــﺸﻖ❣مے خواهد ...

#عاشقانه_هاے_بهشتے
#از_اهل‌بیت_الگو_بگیریم

۱۱ نظر ۱۰ لایک

#فلسفه_حجاب

#بانوی_خوبم💓

فلسفـه حجاب تنها به گنـاه نیفتـادن مردهـا نیست❗️

که اگر چنین بود،↙️
چرا خدا تو را با حجـاب کامل به حضور میطلبد در عاشقانه ترین عبادتت؟؟؟

جنـس تو با حیـا خلق شده☺️
و خدا میخواهد تو را ببیند‼️

خودِ خودِ تو را‼️😍

در زیبا ترین حالت

در ناب ترین زمان

حیـا سرمایه توست

حیا مایه حیات توست

نه تنها دارویی برای حفظ سلامت مردان شَهرَت‼️😳😒

۶ نظر ۵ لایک

#حرفـــــ_دلـــــ

#حرفـــــ_دلـــــ

مختار : تو چرا از قافله عشــــــــــق جا ماندے !؟؟؟
ڪیان : راه گم ڪردم ابو اسحاق . . .💔😔

مختار : راه بلدے چون تـــــــو ڪه راه را گم ڪند ؛
نا بلدان را چه گناه ؟!
ڪیان : راه را بسته بودند از بیراهه رفتم
هر چه تاختم مقصد را نیافتم !

وقتے به نینوا رسیدم خورشید بر نیزه بود😣😞

مختار : شرط عشــــ❤️ــــــق جنون است.......
ما ڪه ماندیم ، مجنــــــــــون نبودیم💔😔

#التماس_دعا😔

۱۱ نظر ۴ لایک

#هدیه ای_از _جنس_نجابت..


Image result for ‫شهید مجید زین الدین‬‎

یه موتور گازی داشت
که هرروز صبح و عصر سوارش میشد
و باش میومد مدرسه و برمیگشت .

یه روز عصر ...
که پشت همین موتور نشسته بود
و میرفت❗️
رسید به چراغ قرمز .📍
ترمز زد و ایستاد ‼️
یه نگاه به دور و برش کرد 👀
و موتور رو زد رو جک 🎈
و رفت بالای موتور و فریاد زد :

الله اکبر و الله اکــــبر ...✌️

نه وقت اذان ظهر بود نه اذان مغرب .😿

اشهد ان لا اله الا الله ...👌

هرکی آقا مجید و نمیشناخت غش غش میخندید 😂
و متلک مینداخت😒
و هرکیم میشناخت مات و مبهوت نگاهش میکرد 😳
که این مجید چش شُدِه⁉️
قاطی کرده چرا⁉️
خلاصه چراغ سبز شد🍃
 و ماشینا راه افتادن🚗
 و رفتن .
 آشناها اومدن سراغ مجید که آقااا مجید ؟
 چطور شد یهو ❓
 حالتون خُب بود که ❗️
مجید یه نگاهی به رفقاش انداخت👀
و گفت :
"مگه متوجه نشدید ؟ 😏
پشت چراغ قرمز یه ماشین عروس بود
که عروس توش بی حجاب نشسته بود 😖
و آدمای دورش نگاهش میکردن .😒
من دیدم
 تو روز روشن ☀️
جلو چشم امام زمان داره گناه میشه ❌.
 به خودم گفتم چکار کنم❓
 که اینا حواسشون از اون خانوم پرت شه 
دیدم این بهترین کاره !"👌
همین‼️✌️
🎌برگی از خاطرات شهید مجید زین الدین

۸ نظر ۵ لایک

#انتخاب..

چند روز پیش تصمیم گرفتم توی فضای مجازی یکم بگردم...

دیدم هیچ جا بلاگ خودمون نمیشه..

اما یه پیجم تو اینستاگرام زدم...

اونم مذهبیه...

خوشحال میشم یه سری بهش بزنین..

اگه فالئو کنین که دیگه بسیییییار موچکرم...

اینم آیدیم:shiie_Girl

۸ نظر ۵ لایک

#آرامش...

#آرامش به معنای آن نیس که صدایی نباشد..

مشکلی وجود نداشته باشد...

یا کار سختی پیش رو نباشد..

"آرامش" یعنی در میان صدا،مشکلات و کار سخت...

دلی آرام وجود داشته باشد...

#دلت_آرام...

۹ نظر ۸ لایک

#پازل...


#پازل دل کسی رو بهم ریختن..

هنر نیست..

هر وقت تونستی..

با تیکه های شکسته دل یک نفر.

یک پازل جدید و قشنگ...

براش بسازی..

هنر کردی..

#تا_توانی_دلی_بدست_آور.

#دل_شکستن_هنر_نمی باشد..

۹ نظر ۵ لایک

#اللهم_اشف_کل_مریض

جهت شفا و سلامتی حجت الاسلام قرائتی

دعای "امن یجیب"

و ذکر صلوات و حمد شفا فراموش نشود

۸ نظر ۶ لایک

#بانو...

#بانو...

وقتی دلت میگیرد از پوزخند ها وطعنه هاو..

قرآن را باز کن..

و سوره مطففین را نظاره کن...

"آنان که امروز به تو میخندند..

فردا گریانندو تو خندان..."

پس سرت را بالا بگیر

و با افتخار به راهت ادامه بده

۱ نظر ۳ لایک
⇦من ❤حجـღـابم❤را دوست دارم⇨

↫ چرا ڪـہ سنگینے نجابتش، خم ڪـرده است

ڪـمر دشمنان را...➘

↫و حصار ایمنش، نقش بر آب ڪـرده است

نقشہ هاے بدخواهان و هرزه‌ دلان را!آخرین مطالب
#ﺩﺳﺖ ﻫﺎے_ﮔـــــﺮﻡ _ﺧـــــ❤️ـــــﺪﺍ
#من _ یک _ دخترم
#فلسفه_حجاب
#حرفـــــ_دلـــــ
#هدیه ای_از _جنس_نجابت..
#انتخاب..
#آرامش...
#پازل...
#اللهم_اشف_کل_مریض
#بانو...
پربیننده ترین مطالب
#من_چادریم
#هدیه ای_از _جنس_نجابت..
#من _ یک _ دخترم
#ﺩﺳﺖ ﻫﺎے_ﮔـــــﺮﻡ _ﺧـــــ❤️ـــــﺪﺍ
#بانو...
#پازل...
#انتخاب..
#آقاجان..
#حرفـــــ_دلـــــ
#کلنا_عباسک_یا زینب
آرشیو مطالب
نویسندگان
Niayesh HS ( 40 )
موضوعات
انتظار (۵)
#یا_ثارالله (۶)
#لبیک(یا زینب) (۲)
#دنیام_چادرمه (۱۳)
#زندگی_مومنانه (۳)
پیوند ها
من انقلابی ام
نرم افزار مهاجرت به blog.ir
وبلاگ رسمی شرکت بیان
صندوق بیان
پیوندهای روزانه
#فداک
#جوکستان
#سنگ_نما
پاسخ به سوالات وبلاگ نویسان
آخرین وبلاگ های به روز شده
زندگی به سبک بیان!
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان